Lobratory Room

Last updated: 2 ต.ค. 2561  |  3878 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Lobratory Room

ห้องปฏิบัติการ (อังกฤษ: laboratory) เรียกสั้น ๆ ว่า ห้องแล็บ (อังกฤษ: lab) คือสถานที่ซึ่งอยู่ในสภาวะที่ถูกควบคุม และเป็นที่สำหรับการวิจัย การทดลอง และการวัดทางวิทยาศาสตร์หรือทางเทคนิค

ห้องปฏิบัติการซึ่งใช้สำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีหลายแบบ ด้วยความที่แต่ละภาควิชาของวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มีความต้องการเฉพาะที่ต่างกัน ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์อาจมีเครื่องเร่งอนุภาคหรือห้องสุญญากาศ ส่วนห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมโลหการอาจมีเครื่องมือในการหล่อหรือการกลั่น (refine) เหล็กเพื่อทดสอบความแข็งแรงของเหล็ก นักเคมีหรือนักชีววิทยาอาจใช้ห้องปฏิบัติการแบบเปียก (wet laboratory) ส่วนห้องปฏิบัติการของนักจิตวิทยาอาจเป็นห้องซึ่งมีกระจกด้านเดียวติดอยู่รวมไปถึงมีกล้องซ่อนไว้เพื่อเฝ้าดูพฤติกรรม บางห้องปฏิบัติการ เช่น ห้องที่นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ใช้ อาจมีคอมพิวเตอร์ (บางครั้งอาจเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์) เพื่อใช้สำหรับบการจำลองหรือการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งมาจากที่อื่น นักวิทยาศาสตร์ในภาควิชาอื่นอาจใช้ห้องปฏิบัติการแบบอื่น วิศวกรใช้ห้องปฏิบัติการในการออกแบบ สร้าง หรือทดสอบเครืองมือทางเทคโนโลยีต่างๆ

โดยปกติเครื่องมือในห้องปฏิบัติการจะถูกใช้สำหรับทำการทดลอง ไม่ก็ทำการวัดเพื่อเก็บข้อมูล เครื่องมือที่ใหญ่และละเอียดกว่าถูกเรียกว่าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ทั้งเครื่องมือในห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์นั้นถูกออกแบบและเผยแพร่ผ่านหลักการโอเพนซอร์ซฮาร์ดแวร์มากขึ้น

สภาพภายในห้องปฏิบัติการบางแห่งนั้นไม่ได้อันตรายไปกว่าห้องอื่นๆ ทว่าในห้องแล็บบางที่นั้นอาจมีอันตรายอยู่ โดยอันตรายในห้องปฏิบัติการนั้นมีหลายแบบข้นอยู่กับสิ่งที่ถูกศึกษาในห้องแล็บ เหล่านั้นอาจรวมไปถึงพิษ จุลชีพก่อโรค วัตถุไวไฟ สารที่ระเบิดได้ หรือวัสดุการสลายให้กัมมันตรังสี เครื่องจักร อุณหภูมิสูงหรือต่ำมาก เลเซอร์ สนามแม่เหล็กแรงสูง หรือ ไฟฟ้าแรงสูง ในห้องปฏิบัติการซึ่งอาจมีอันตราย การระมัดระวังเป็นสิ่งสำคัญ กฎในห้องปฏิบัติการนั้นถูกกำหนดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลถูกใช้เพื่อปกป้องผู้ใช้ห้องปฏิบัติการจากการบาดเจ็บหรือเพื่อช่วยขณะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

สำนักงานบริหารงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย(OSHA) ในสหรัฐอเมริกาซึ่งเห็นถึงลักษณะพิเศษของการทำงานในห้องปฏิบัติการ ได้สร้างมาตรฐานสำหรับความเสี่ยงต่อสารเคมีอันตรายในห้องปฏิบัติการ โดยปกติแล้วมาตรฐานนี้ถูกเรีกยวา "มาตราฐานห้องปฏิบัติการ" ภายใต้มาตราฐานนี้ ห้องปฏิบัติการต้องสร้าง แผนสุขอนามัยสารเคมี (CHP) ซึ่งจัดการกับอันตรายเฉพาะจุดและวิธีควบคุมอันตรายเหล่านั้น

อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย

Glassware, Plastic Wares, Instruments, Equipment เช่น

Adapter for Electronic Balance HW-100KAL
Adapter for Blance Model CP320S
Atomatic Upper Arm Blood Pressure Monitor Model.MJ700i
Autoclave 25 x Electric
Balance Model GF-300 Capacity 310 g. x 0.001 g.
Precision Balance (Internal Calibration) Capacity 410 g. x 0.001g. Model GX-400
Analytical Balance Capcity 210g. x 0.0001g. Model HR-200
Precision Balance capacity 22000 g.x0.1 g. Model Explorer EP22001
Precision Balance capacity 8100 g.x 0.1 g. Model AV-8101
Analytical Balance (External Calibration),Draft Shield Included Capacity 210 g. x 0.1 mg. (0-0001 g.) No.PA214
Analytical Balance Capacity 210 g. x 0.0001g. (0.1 mg.) External Calibration Model AZ214
Benchtop Size : 1200x3600x820 mm.
Desktop Computer
Economy Conductivity /C with Conductivity Electrode 1m. Cable Model CON6+
Conductivity/TDS Meter with Conductivity electrode ,1 electrode Holder & Currying kit set Model Cyberscan CON 11
Conductivity Electrode No.3553-10D
Pocket Conductivity Tester ID 1010
Heat Pump Dehumidifier (เครื่องลดความชื้น) Capacity : 50 kg/day Electrical : 1/50/220 V. Model : DR-502
ตู้ดูดความชื้นแบบใช้สารเคมี แสตนเลส รุ่น ST36 ความจุ 36 ลิตร (ก x ย x ล = 33 x 36 x 31 ซม.) บานประตูเป็นชนิด PMMA สีใส ,ตู้ทำจากแสตนเลส
ตู้ดูดความชื้นแบบอัตโนมัติ แสตนเลส รุ่น ST50-A ความจุ 50 ลิตร (ก x ย x ล = 34.5 x 49 x 30 ซม.) บานประตูเป็นชนิด PMMA สีใส ,ตู้ทำจากแสตนเลส
Digital Desiccator Cabinet,Capacity 87 L Model AH-80
PVC Desiccator "Vertical Design" Latch Door Code No. 0031 Model C-3W
Dissolved Oxygen Bench Meter Range 0.00 - 50.00 mg./L. Model DO2700
Dissoived Oxygen/C/F CyberScan DO 110
Electric Muffle Furhace Model LEF-1035 Volume 3 l.
Electric Muffle Furhace Model FB1410M-33 Volume 2.1 L.
(FS120/FRP) Filter Scrubber (For old Fume Hood)
(FH150/2005 CWS) Fume Hood (Pipe Lining not exceed 8 M.) Size : W1150 x L1500 x H2350
(FH150/2005+FS120/FEP) Fume Hood (Pipe Lining not exceed 8 M.)
Hand Refractometer 0-10% BX Model. N-10E
Hand Refractometer Rang Brix 0.0 to 10.0% Model Master-10M
Digital Hand-Held "Pocket" Refractometer range Brix 0.0 to 53%, Resolution Brix 0.1% Model. PAL-1
Heating Mantle EM0500/CE controlled with safety earth screen polypropylene case CE approved 230 v, 50/60Hz, 200 w, for flask 500 ml.
Heating Mantle EM1000/CE controlled with safety earth screen polypropylene case CE approved 230 v, 50/60Hz, 300 w, for flask 1000 ml.
Heater for Hotplate HTP-1002
Heater for Hotplate HTS-1003
(HSC-06) High Stool Chair
(HSC-05) High Stool Chair Size : W590 x L590 x K560-710 mm. (3 pcs./set)
Hotplate 1500W Model 18715
Hotplate 2000W Dia. 22 cm. No.22720
Jumbo Hot Plate (Digital PID Control) Platesize 300 x 300 mm. Temp.Ambient +5 C to 380 C max. Model. LHT-2030D
Hotplate Stirrer Model LMS-1003 Speed 60 to 1,500 rpm. temp 420 C Size 190 x 190 mm.
Hotplate Temp 60 to 380 C Size 190 x 190 mm. Model HTP-1002
Hotplate Stirrer Model HTS-1003 Speed 60 to 1,500 rpm. temp 60 to 380 C Size 190x190 mm.
เปลี่ยน #ELx49 Heating Element 220-240V.-w/Thermocouple Hot Plate Model. HP131530-33
Cimarec Digital Stirring Hot Plate Size 10.25" x 10.25" Ceramic Top. Speed 60 to 1200 rpm. Temp range 5-400 C Model SP131630-33Q
Hotplate Model HP 131530-33 10" x 10"
Humidity and Temperature Datalogger with LCD Display Range -40 to 85 C , 0 to 100% RH ; RS-232 Interface and Software
(IB 1) Island Bench Size : W1500 x L2440 x H850 mm.
Island Bench size : W 1800 x D 750 x H850 mm. Model OU-IB1
(OU-VO-L804SH) Low Cabinet Size : W500 x L500 x H800 mm.
Magnetic Stirrer Model MGS-1001 Speed 60-1500 rpm 190x190 mm
กล้องจุลทรรศน์ กระบอกตาเดียว รุ่น SME - F2 กำลังขยาย 40-1600 เท่า
Microscope กล้องจุลทรรศน์ กระบอกตาคู่ รุ่น XSZ-135D
Micropipette, Labopette, Variable, Single Channel, Subdivision 1.0 ul, Volume 100-1000 ul. No.9475409
Micropipette, Labopette, Variable, Single Channel, Subdivision 10.0 ul, Volume 500-5000 ul. No.9475405 with Certificate 17025
Micropipette, Labopette, Variable, Single Channel, Subdivision 20.0 ul, Volume 1 -10 ml. No.9475404 with Certificate 17025
Micropipet Fix-Volume Model 722045 PR Size 1000 ul
Micropipet Fix-Volume Model 722055 PR Size 5000 ul
Micropipette Digital range 100-1000 ul NPX II -1000
Micropipette Digital range (1000 - 10000ul)(1-10 ml.) NPX - 10 ml.
Micropipette Digital range 10~100 ul NPX II -100
Micropipette Digital 1000 - 5000 ul NPX -5000
Outside Micrometer (MW200-01),Range 0-25 mm / Resolution 0.01 mm,Tungsten Carbide Measuring Faces,Quality Standard DIN 863
Buffalo MiniStation Lite 500 GB Portable USB 2.0 Hard Drive Model.HD-PE500U2/BK-AP)
PH Electrode Plastic Body (Double Junction) Model ECFC7252201B
PH Eletrode Model EC-FC72521-01B
Glass electrode ECFG 7451901B Eurech for pH Meter Model CyberScan Waterproof pH310
Eproxy pH Electrode Double Junction Model ECFC72522R01B
pH Electrode Glass Body Model ECFG7350401B
PH Electrode Model HI - 1332 B
Glass PH Electrode Model HI-1131 B
PH Electrode Model HI - 7633W
PH/EC/TDS/ Thermometer Model HI 98130
PH Electrode Model HI-1230B
Pocket-Sized pH Tester Model pHep HI-98107
Waterproof pH Testers with Replaceable Electrode pHep 5 Model. HI98128
Waterproof pH Tester pH/Conductivity/TDS Model.98129
Pocket pH Tester ID 1000
pH Electord BlueLine 14 pH
PH Electrode Model CG842 / N62
PH Meter Model pH testr 30
Economy Bench pH Meter Model CyberScan pH 510 with Glass Electrode
Economy Hand Held pH Meter Model EcoScan pH5
Bench pH/Conductivity/TDS/temp Meter with Eproxy body double junction pH Electrode, Conduct Probe, Electrode Holder, Temp probe Model CyberScan PC 510
Bench pH Meter Model CyberScan pH 510 With Glass Electrode single junction ECFG73504-01B, with temperature probe, electrode holder Buffer 4.01, 7.00, 10.01
EC-PHWP 310/02K Portable pH Meter with ECFG 7451901B Glass-body pH electrod
Multi-Parameter pH/Conductivity/TDS/C/F Model CyberScan PC 300
pH/ORP/C Hand Held Meter Single-Display with Plastic-Body Single Junction pH Electrode ECFC7252101B, ATC Electrode ECPH5TEM01P Model. pH6+
Economy Bench pH meter pH/ORP/C/F Model pH 700 with General Purpose Glass-Body ECFG7350401B
pH 700 Meter ECPH700-42S with epoxy-body pH Electrode ECFC7252101B, ATC Probe PH5TEMB01P, Integral Electrode Holder & Adapter
pH/ORP/C Hand Held Meter Single-Display with Glass-Body Single Junction pH Electrode ECFC7350401BB, ATC Electrode ECPH5TEM01P Model. pH6+
Waterproof Handheld pH Meter pH/mV/C/F Model. Cyberscan pH 310 with pH electrode, ATC, 2 Electrode holders & CyberScan pH carry kit set (ECPHWPKIT)
pH/Conductivity Meter EC 500 Waterproof ExStik II
pH/mV/C Meter with ATC Combination gel double-junction pH Electrode (HI1230B) and temperature Probe 1m. Cable (HI7669W) Model HI8424
"Portable pH / Temp. Meter with Eproxy
Electrode and Temp probe HI-8424"
pH Meter Model HI-8424N with Glass Electrode Mode. HI-1131B and Temperature Probe HI-7662
pH Meter with Eproxy Electrode Model HI-8424
pH Tester range 0.0-14.0 (0.1 pH) water resistance Model Senz-ph
Pipetus-Akku for Pipet 0.1 ml. up to 200 ml. พร้อมแท่นชาร์จ
pH/C/F Pocket Tester range -1.00 to 15.00 pH Model pH Tester 30
Polypropylene Tray Size : W520 x L560 x H20 mm. (T. 3 mm.) For Cabinet Code FCWSG-6 (Size : W1200 x D600 x H1800 mm.)
EC/TDS Probe สายยาว 2 m. No.HI7634-00
PVDF Rotary Drum Pump Model : JW-220 Part No.RPAR012
Plastic Drum Pump Model.JW-168 Part No.PPAR003
Refrigerator 10.5 Cu.ft TOSHIBA#GR-M32KD
Remove Instrall
(AS2-V) Safety Cabinet
(HSC 4560W) Shoes Storage Cabinet Size : W450 x L600 x H1000 mm.
UV/VIS Spectrophotometer Double-Beam 220V.,50Hz Model U-2800
Spherometer เครื่องมือวัดรัศมีความโค้งของวัตถุทรางกลมหรือวัตถุที่มีพื้นผิวโค้งสามารถวัดค่าความละเอียดได้ 0.01 mm. หรือ 1/100 mm. No.19-2031
(FCWG-6) Storage Cabinet,Slide Door Size : W600 x L1200 x H1800 mm.
Storage Cabinet Size : W1200 x D400 x H1500 MM.
Structure : Stainless Steel Grade 304 No.21 Unit Sink Size W750 x L1200 x H800 mm.
Table Top Centrifuge 12 x 15 ml. Speed 4000 rpm. Model PLC-05
TDS Tester (Water Proof) range 0 to 200.0 , 0 to 2000 ppm, 0 to 10.00 ppt Model TDS test 11 Pls
pH Temp probe Model pH5TEM01P
Temperature Probe Model HI7669/2W
Temperature range -50 C to 999 C,1C resolution Model Hitester 3412-50
Waterproof Thermometer Range -50.0 to 150.0 C, Model HI 93510 N
Mini Penetration Thermometer Range -50 to 350 C Model 905-T1 Part.No. 0560-9051
Thermohygrometer range +10_95% RH 0_+50 C รุ่น 608 - H1
Ultraviolet UV Meter เครื่องวัดแสงยูวี Total UV5.0
Ultrasonic Cleaner (D Series) timer 0-99 Minute Digital Control of heat Model 575D Capacity 6.75 L.
Ultrasonic Bath (Cover & Basket) Tank Volum 18 lt. Internal dia.327x300x200 mm. External dia.390x340x321 mm. Model E180H
Universal Oven Forced Convection Stainless Coated door, Opeating Temp : up to 300 C Model FD53 Volume 53 L.
Oven (แบบมีพัดลม) Drying and Heating Chambers with Forced Convection, Digital setting, Temperature 5 C above ambient to 300 C, 2 Chrome-plated racks included. Volume 115 liter Model. FD115
Hot Air Oven Temp. +5 C to 250 C, Natural Convection, PID Multi-Function Controller, Alarm, Auto Tunning, Autometic Timer 0-99 min, 99 hr continuous. Capacity 100 Liter. Model. LDO-100E
Universal Drying Oven Temp. Ambient +5 C to 250 C with Timer, Volume 56 lt. Model.LDO-060E
Universal Oven (Basic Class) Natural air circulation 2-Shelt Supply,Stainless Steel door, Volume 108 L. Operating temp up to 220 C Exterior Dimension : (W)710x(H)760x(D)550 mm. UNB 500
Universal Oven temp 220 C Model UNB 200 32 L.
Universal Oven temp up to 250 C Class E Volume 53 L. Model UNE 400
Universal Oven temp up to 220 C Volume 53 L. Model UNB400
Universal Oven temp up to 300 C Class E Volume 39 L. Model UNE 300
Universal Oven Natural Air Temp up to 300 C Class E Volume 53 L. Model UNE 400
Universol Oven enforced air circulation temp up to 220 C. Vol. 53 lt. Model UFB 400
Vacuum pump 220 V Model Boeco R-300
Gast Vacuum Pump Diaphragm,Model DOA-P504-BN
Vacuum Pump Max.Vacuum 600 mmHg.,220v/50hz.,Max.Flow Rate 13L/min.,Motor Rotation 1400 RPM.,Horse Power 1/8 hp.,Oil-Free.
Vacuum Pump, Max Vacuum 675 mm. Hg., Moter Power 1/8 HP, Flow Rate 20-22 lt./min, Sound Level 60 dB. Model TC501/v/
Video Borescope In Spection with 3.2" Color TFT LCD Model.BS150
Vernier Caliper (MW100-30B) Range 0-300 /0-12",Resolution 0.05 mm-1/128" ,Made of Hardened Stailess Steel,Quality Dtandard DIN 862
Water Bath (Flat Cover) temp. up to 95 C Volume 14 L. Model WNB-14
Water Bath (Slope Cover) temp. up to 95 C Volume 14 L. Model WNB-14
Water Bath (Flat Cover) temp. up to 95 C Volume 22 L. Model WNB-22
Water Bath (Slope Cover) temp. up to 95 C Volume 22 L. Model WNB-22
(WB 1) Wall Bench Size : W750 x L1800 x H800 mm.
(WB 2) Wall Bench Size : W750 x L2600 x H800 mm.
(WB2/2) Wall Cabinet
(WB2/1)Wall Bench
Wall Bench Size : W750xL1240xH800 MM.
ตู้เก็บอุปกรณ์ สูง 2.0 เมตร,กว้าง 2.0 เมตร,ลึก 0.50 เมตร
ตู้เก็บอุปกรณ์ฟิสิกส์สีโอ๊ค ทำด้วยไม้ปาติเกิ้ลบอร์ดเคลือบเมลามีนขนาดตู้ ลึก 70 ซม. ยาว 3 เมตร สูง 70 ซม.
Water Machine W-4 (SS.304 + Activated Carbon 25 L.) Size H.145 cm. x Dia19.5 cm. x Thickness 1.5 mm. Flow Rate 1000 - 1200 L./hr. PVC Piping, Brass Valve
Water Shaking Bath
Water Distillation, Capacity 3 L./hr Model NS103
Acrylic Body and Stainless Steel Cover Water Sampler, 1-liter,with 20 m rope and messenger Model GEM 410-SS
Adpter for Thermometer with screw cap GJ.24/29
Adapter Rubber (ยางรอง) for Flask 1 lt.
Filter Adapter Rubber No.5
Filter Adapte Rubber No.81
Adapter Rubber (ยางรอง) for Flask 4 lt.
Adapter Rubber (ยางรอง) for Flask 2 lt.
Aluminium Foil 12"
Aluminium Foil 18"
Aluminium pan (80pcs./pack) Cat. No. 6965542
Apron Part No. PS-APRON Size 15" x 43"
Babcock Bottle,Milk Test 8% Sealed No.1003S-8
ถุงพลาสติกหูหิ้ว HDPE Grade A Size 9" x 18" (0.5 kgs./Pack)
ถุงร้อนใส ขนาด 10" x 15" (30 kg./pack)
บารอมิเตอร์ ประกอบด้วยโครงสร้างมีลักษณะเป็นทรงกลม 13 ซม. ช่วงการวัด 718-802 mm. Hg,957-1070 hPs หน้าปัดขนาด โดยประมาณเส้นผ่าศูนย์กลาง 8.5 ซม.
Beaker Glass 400 ml. No.5010641
Beaker Glass 600 ml.
Beaker Glass 5000 ml. No.5010673
Beaker Glass 1000 ml.
Beaker Glass 3000 ml.
Beaker Glass 250 ml.
Beaker Glass 100 ml.
Beaker Glass 50 ml. No.229.202.04
Beaker Glass 250 ml. No.229.202.07
Beaker Glass 600 ml. No.229.202.09
Beaker Glass 1000 ml. No.229.202.10
Beaker Glass 2000 ml. No.229.202.11
Beaker Glass 100 ml. No.229.202.05
Beaker Glass 250 ml. No.025.01.250
Beaker Glass 100 ml. No.025.01.100
Beaker Glass 600 ml. No.025.01.600
Beaker Glass 50 ml. No.025.01.050
Beaker Glass 2000 ml. No.025.01.902
Beaker Glass 150 ml. No.025.01.150
Beaker Glass 1000 ml. No.025.01.901
Beaker Glass 30 ml. No.1000-30
Beaker Glass 150 ml. No.1000-150
Beaker Glass 250 ml. No.1000-250
Beaker Glass 400 ml. No.1000-400
Beaker Glass 600 ml. No.1000-600
Beaker Glass 1000 ml. No.1000-1L
Beaker Glass 2000 ml. No.1000-2L
Beaker Glass 3000 ml. No.1000-3L
Beaker Glass 4000 ml. No.1000-4L
Beaker Glass (Tall Form) 200 ml. No.1060-200
Beaker Glass (Tall Form) 300 ml. No.1060-300
Beaker Glass 50 ml. No.1000-50
Beaker Glass 100 ml. No.1000-100
Beaker Glass 10 ml. No.1000-10
Beaker Glass 5000 ml. No.1000-5L
Beaker Glass low form 150 ml.No.21 106 29
Beaker Glass 50 ml
Beaker Glass100 ml
Beaker Glass 250 ml
Beaker Glass 400 ml. No. 2110641
Beaker Glass 600 ml
Beaker Glass 800 ml.
Beaker Glass 1000 ml.
Beaker Glass 2000 ml.
Beaker Glass 5000 ml.
Beaker Glass (Philips) 500 ml.
Beaker Glass 3000 ml.
Beaker Glass tall form 150 ml.No.21 116 29
Beaker Glass tall form 250 ml. No.21 116 36
Beaker Glass tall form 2000 ml. No.21 116 63
Beaker Glass 25 ml.
Beaker Glass 50 ml.
Beaker Glass 100 ml.
Beaker Glass 250 ml.
Beaker Plastic PP with handle 500 ml. No.1156
Beaker Plastic PP with handle 1000 ml. No.1157
Beaker Plastic PP with handle 2000 ml. No.1158
Beaker Plastic PP with handle 3000 ml. No.1159
Beaker Plastic PP with handle 5000 ml. No.1160
Beaker Plastic PP with handle (Tall form) 1000 ml. No.1088
Beaker Plastic PP with handle (Tall form) 2000 ml. No.1089
Beaker Plastic PP with handle 300 ml.
Beaker Plastic PP with handle 500 ml. No.81102
Beaker Plastic PP with handle 2000 ml. No.81104
Beaker Plastic PP with handle 5000 ml. No.81125
Beaker Plastic PP with handle 1000 ml. No.81103
Beaker Plastic PP with handle 3000 ml. No.81124
Beaker Plastic PP with handle 100 ml.
Beaker Plastic PP with handle 250 ml.
Beaker Plastic PP with handle 500 ml.
Beaker Plastic PP with handle 1000 ml.
Beaker Plastic PP with handle 2000 ml.
Beaker Plastic PP with handle 3000 ml.
Beaker Plastic PP with handle 5000 ml.
Beaker Plastic PP 50 ml.
Beaker Plastic PP 250 ml.
Beaker Plastic PP 500 ml.
Beaker Plastic PP 1000 ml.
Beaker Plastic PP 5000 ml.
Beaker Plastic PP 100 ml.
Beaker Plastic PP 25 ml.
Beaker Plastic TPX 500 ml. No.1546
Beaker Plastic TPX 250 ml. No.1545
Beaker Plastic TPX 50 ml. No.1542
Beaker Plastic TPX 100 ml. No.1543
Beaker Plastic TPX 1000 ml. No.1548
Beaker Plastic PP 2000 ml.
Beaker Plastic PP 250 ml. No.11113
Beaker Plastic PP 100 ml. No.11112
Beaker Plastic PP 500 ml. No.11114
Beaker Plastic PP 1000 ml. No.11115
Beaker Plastic PP 50 ml. No.11111
Beaker Plastic PP 250 ml.
Beaker Plastic PP 500 ml.
Beaker Plastic PMP 1000 ml.
Beaker Plastic PMP 500 ml.
Beaker Stainless with handle 500 ml.
Beaker Stainless with handle 1000 ml. No.M030
Beaker Stainless with handle 2000 ml. No.M025
เอี๊ยม PVC สีเขียวหนา 20 มม.ขนาด 35" x 45" ขอบเรียบป้องกันสารเคมี No.56-100
B.O.D. Bottle 300 ml.
B.O.D. Bottle 300 ml.
Bottle Glass Brown narrow neck 100 ml.
Bottle Glass Brown narrow neck 500 ml.
Bottle,Clear Glass with cap 750 cc. (20 pcs/box.)
Bottle,Brow Glass with cap 120 cc. (156 pcs./box.)
Bottle,Clear Glass with cap 180 cc. (88 pcs./box.)
Bottle,Clear Glass with cap 450 cc. (50 pcs./box.)
Bottle,Brow Glass with cap 450 cc. (50 pcs./box.)
Bottle Glass ฝาเหล็ก 240 ml. (60 pcs./box) No.FW240C
Boiling Flsk Flat Bottom 100 ml. No.23520202
Boiling Flsk Flat Bottom 500 ml. No.23520204
Boiling Flask (Flat) 1000 ml.(3 คอ) GJ.24/29 พร้อมท่อสำหรับต่อสายยาง
Boiling Flask (Flat) 250 ml.
Boiling Flsk Flat Bottom 100 ml. No.21.711.24
รองเท้าบู๊ทนิรภัย KING'S รุ่น KV30Z สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม
Bosshead
Bottle Carboys (Aspirator) มีก๊อก 10 lt.
Bottle Plastic PE with Lid 50 ml. No.408
Bottle Carboys (Aspirator) มีก๊อก 25 lt. No.1664
Bottle Carboys (Aspirator) มีก๊อก 5 lt.
Bottle Plastic PE wide, neck 100 ml. No.409
Bottle Plastic PE narrow neck 125 ml. No.319
Bottle (Plastic PP) narrow neck with screw closure 250 ml. No.2006-0008
Bottle (Plastic PP) wide, neck 125 ml. No.2105-125
Bottle (Plastic PE) wide neck 250 ml.
Bottle (Plastic PP) wide neck 1000 ml. No.2105-0032
Bottle (Plastic PE) narrow neck 500 ml.
Bottle (Plastic PE) narrow neck 125 ml. No.2002-0004
Bottle Carboys with Handles 20 lt. No.2210-0050
Bottle Carboys with Spigot 20 lt. No.2318-0050
Bottle (Plastic PP) wide neck 500 ml. No.2105-0016
Bottle (Plastic PP) สีขาวใส wide neck 30 ml. No.2105-0001
Bottle (Plastic HDPE) wide neck 500 ml.No.2104-0016
Bottle (Plastic HDPE) wide neck 1000 ml.No.2104-0032
Bottle Top Dispenser 10 ml. with bottle 1000 ml. Model DP-10B
Bottle (Plastic PE) wide neck 60 ml.
Bottle (Plastic PP) wide neck 250 ml.
Bottle (Plastic PP) wide neck 500 ml.
Bottle (Plastic PP) wide neck 1000 ml.
Bottle, Round Wide Mouth Media Storage With Screw Cap No.1397-1L 1000ml.
Bottle Carboys (แบบมีก๊อก)(สีฟ้าใส) 18.9 lt.
Bottle (Plastic PE) wide neck 100 ml.
Bottle (Plastic PE) wide neck 150 ml.
Bottle (Plastic PE) narrow neck 1000 ml.
Bottle (Plastic PE) Wide neck 1000 ml.
White Plastic PET Bottle 250 ml. No.B02502-3
Bottle (Plastic PE) wide neck 500 ml. (Turbid White) dia. 103 mm. h=90 mm. No.0.500-04
Bottle (Plastic PE) narrow neck 500 ml. No.0.500-05
Bottle (Plastic PE) wide neck 450 ml. No.0.450-01
Bottle Plastic Black Cap with Lid 150 ml. No.150-01
Bottle Plastic Black Cap with Lid 250 ml. No.250-02
Bottle (Plastic PE) wide neck No.0205
Brush No.7 dia. 5.5
Brush No.4 dia. 3 cm.
Brush No.8 dia. 7.5 cm.
Brush No.2 dia.1.5 cm.
Brush No.6 dia. 5 cm.
Brush for burette
Brush dia.16 x 60 mm
Brush dia.10 x 60 mm.
Brush dia.27 x 80 mm.
Brush dia.64 x 120 mm.
Brush No.5 dia.4 cm.
Brush No.1 dia.1.3 cm.
Brush No.3 dia. 2.5 cm.
Brush Dia. 1"
Brush Dia. 2"
Brush No. 8 ขนสีน้ำตาลอ่อน dia 7 cm. x ขนแปรงยาว 15.2 cm. x พู่ยาว 6 cm. x ด้ามแปรงยาว 24"
Burette (Automatic) Glass Plug Clear Glass with bottle 2000 ml. & rubber bulb 25 ml.
Burette (Automatic) Clear glass Teflon Plug Class A 50 ml. with bottle 2000 ml.
Burette (Automatic) Brown glass Teflon Plug 50 ml. with bottle 2000 ml.
Burette (Automatic) Clear Glass Teflon Plug with Rubber Bulb And Bottle 2000 ml. No.3440375
Burette (Automatic) Brown glass Teflon Plug Class A 50 ml. with intremediate cock and bottle 2000 ml.
Burette (Automatic) Clear glass Teflon Plug Class A 50 ml. with intremediate cock and bottle 2000 ml.
Burette (Automatic) Brown glass Teflon Plug Class A 50 ml. with intremediate cock
Burette (Automatic) Self-Zeroing 50 ml. No.3640-0050
Burette Self-Zeroing Kit 1000 ml. Low-Density Polyethylene Bottle (4 Pcs./Pack) No.3645-2550
Burette (Automatic) Brown glass,with stopcock, with solid ST-glass plug, with lateral needle value stopcock, with PTFE-needle value, with overtwist devise Class A 50 ml. with bottle 2000 ml. No.3.124.507
Burette (Automatic) Clear glass Teflon Plug Class A 50 ml. with bottle 2000 ml.
Burette (Automatic) Brown glass Teflon Plug Class B 50 ml. with bottle 2000 ml. No.3.104.505
Burette (Automatic)(Glass Plug) Brown Glass,Class B 50 ml. with bottle 2000 ml.
Burette (Automatic) Clear glass Teflon Plug Class B 50 ml. with bottle 2000 ml. No.3.102.505
Buchner Funnel dia 11 cm.
Buchner Funnel dia 70 mm.,cap 155 ml. No.180/70
Buchner Funnel dia. 45 mm. No.180/45
Buchner Funnel (Porcelain) dia. 185 mm. No.180/185
Buchner Funnel (Porcelein) 12.5 cm. No.237601
Buchner Funnel (Porcelein) 15 cm. No.237701
Buchner Funnel (Porcelein) 7 cm. No.237301
Buchner Funnel (Porcelein) 11 cm. No.237501
Buchner Funnel (Porcelein) 5.5 cm. No.237201
Busen อย่างดีแบบปรับระดับไฟ สูง-ต่ำได้ มีวาล์ว เปิด-ปิดที่ฐาน
Burette (Teflon Plug),Clear Glass Class B 50 ml.
Burette (Teflon Plug), Clear Glass Class A 50 ml. No.11520206
Burette (Teflon Plug) Clear Glass Class A 25 ml. No.115.202.02
Burette (Teflon Plug) Brown Glass,Class A 50 ml.
Burette (Teflon Plug), Brown Glass Class A 25 ml.
Burette (Teflon Plug) Clear Glass,Class A 10 ml.
Burette (Teflon Plug), Clear Glass Class A 10 ml. No.2103
Burette (Teflon Plug) Clear Glass Class B 25 ml. No.2122A
Burette (Teflon Plug), Clear Glass Class B 50 ml. No.2112A
Burette (Teflon Plug), Clear Glass Class A 10 ml. with Certificate No.2105-10
Burette (Teflon Plug), Clear Glass 50 ml. No.2122A
Burette (Teflon Plug), Clear Glass Class B 50 ml.
Burette (Teflon Plug) Clear Glass Class A 50 ml.
Burette (Teflon Plug), Clear Glass Class B 25 ml.
Burette (Teflon Plug), Clear Glass Class B 10 ml.
Burette (Teflon Plug), Clear Glass Class B 25 ml.
Burette (Teflon Plug), Clear Glass Class B 50 ml.
Burette (Teflon Plug) Clear Glass Class A 25 ml. No.W3010253
Burette (Teflon Plug), Brown Glass Class A 25 ml. No.3014253
Burette (Teflon Plug), Clear Glass Class A 50 ml. No.3010503
Burette (Teflon Plug), Clear Glass Class A 10 ml. No.W3010103
Burette (Teflon Plug), Brown Glass Class A 50 ml.
Burette (Teflon Plug), Clear Glass Class B 100 ml.
Burette (Teflon Plug), Brown Glass Class B 25 ml.
Carbon Filter Column dia.1200 x h.1515 mm.Thickness 4.5/6.0 mm. with Selected sand 500 lt. and. Activated carbon 700 lt.
Capillary Blue tip #9100275
Capillary Red Tip
Cap for pH Meter Model pHtestr 30
Capirary Tube Blue tip (Heamatocrits od 1.5-16 nn) 75 mm. (100 pcs/box)
Centrifuge Tube with screw cap 50 ml. No.8082-50
Centrifuge Tube,round bottle Size 34 x 100 mm. 50 ml. No.2160117
Centrifuge Tube,round bottle Size 44 x 100 mm. 80 ml. No.2160126
Clamp for Burette PP แบบ Fisher No.45102
Clamp Burette
Clamp Condenser
Cleaning Lens Paper (1000 ชิ้น / Pack)
Cleaning Pool ล้อดูดตะกอน 8 ล้อ 14" No.07429
Cleaning Pool สายยางดูดตะกอน dia. 1.5" ยาว 12 เมตร No.01376
Cleaning Pool ด้ามจับ 2.4-4.8 เมตร No.38423
Cleaning Pool ข้อต่อสำหรับสายดูดตะกอน No.01387
Condenser (ไส้กระเปาะ) GJ.24/29 (2 ด้าน) ยาวหัว-ท้าย 40 cm.
Condenser (ไส้เกลียว) GJ.24/29 (2 ด้าน)
Condenser Allihn (ไส้กระเปาะ) GJ.40/36 30 cm.
Cone Tap (Teflon Plug)
Cone Tap (Glass Plug)
Control board for Hot Plate Model. HP-13530-33
Cover Glass 22 x 22 mm.
Cover Glass 22 x 22 mm.
Plastic Cover B.O.D. Bottle 300 ml.
Chemical Protective Clothing (ชุดหมีผ้าไทเวค รุ่นแบร์เออร์แมน ใช้ในงานพ่นสี) No.1422A
Crucible dia. 42 x 54 mm. 40 ml.
Crucible ทรงสูง Dia. 30x38 mm. 15 ml.
Crucible Tall Form dia. 45x56 mm. 50 ml.
Crucible (Medium Shape) dia 50x40 mm. 49 ml. No102/50
Crucible (Porcelein) 35 mm. 15 ml. No102/35
Crucible (Porcelein) 40 x 32 mm. 20 ml.
Glass Filter Crucible Por.4 (10-16 um) 50 ml.
Glass Filter Crucible Por.4 (10-16 um) 30 ml.
Glass Filter Crucible 30 ml. No.3
Crucible Tong 10"
Cylinder Glass Class A 50 ml. No.139.202.03A
Cylinder Glass Class A 10 ml. No.139.202.01A
Cylinder Glass Class A 250 ml. No.139.202.05A
Cylinder Glass Class A 25 ml. No.139.202.02A
Cylinder Glass Class A 100 ml. No.139.202.04A
Cylinder Glass Class A 500 ml. No.139.202.06A
Cylinder Glass Class A 1000 ml. No.139.202.07A
Cylinder Glass Class A 5 ml. No.139.202.01A
Cylinder Glass Class A 2000 ml. No.139.202.09A
Cylinder Glass with PE Stopper Class A 100 ml. No.141.202.05
Cylinder Glass Class A 250 ml. No.015.01.250
Cylinder Glass Class A 500 ml.
Cylinder Glass Class A 1000 ml. No.015.01.901
Cylinder Glass Class A 50 ml.
Cylinder Glass Class A 100 ml.
Cylinder Glass Class A 25 ml.
Cylinder Glass Class A 10 ml.
Cylinder Glass 1000 ml.
Cylinder Glass 100 ml. No.3022-100
Cylinder Glass 10 ml. No.3022-10
Cylinder Glass 50 ml. No.3022-50
Cylinder Glass with glass stopper
Cylinder Glass Class B 250 ml.
Cylinder Glass Class B 500 ml. No.W3705050
Cylinder Glass Class B 1000 ml. No.W3705100
Cylinder Glass Class B 5 ml.
Cylinder Glass Class A 100 ml.
Cylinder Glass Class B 10 ml. No.3705001
Cylinder Glass Class A 50 ml.
Cylinder Glass Class A 250 ml.
Cylinder Glass Class A 1000 ml. No.W3715100
Cylinder Glass Class B 25 ml.
Cylinder Glass Class B 50 ml. No.W3705005
Cylinder Glass Class B 100 ml. No.W3705010
Cylinder Glass Class B 1000 ml.
Cylinder (Plastic PP) 10 ml.
Cylinder (Plastic PP) 25 ml.
Cylinder (Plastic PP) 50 ml.
Cylinder (Plastic PP) 100 ml.
Cylinder (Plastic PP) 250 ml.
Cylinder (Plastic PP) 500 ml.
Cylinder (Plastic PP) 1000 ml. No.1082
Cylinder PMP (TPX) 100 ml.
Cylinder (Plastic TPX) 1000 ml.
Cylinder (Plastic TPX) 10 ml. No.1570
Cylinder (Plastic TPX) 25 ml. No.1571
Cylinder (Plastic TPX) 50 ml. No.1572
Cylinder (Plastic TPX) 100 ml. No.1570
Cylinder (Plastic PP) 100 ml. NO.80034
Cylinder (Plastic PP) 500 ml. No.80036
Cylinder (Plastic PP) 1000 ml. No.80037
Cylinder (Plastic PP) 250 ml. No.80035
Cylinder (Plastic PP) 10 ml. No.80031
Cylinder (Plastic PP) 50 ml. No.80033
Cylinder (Plastic PP) 25 ml.
Cylinder (Plastic PP) 100 ml.
Cylinder (Plastic PP) 100 ml.
Cylinder (Plastic PP) 1000 ml.
Desiccator (Normal)
Desiccator (Normal) dia.20 cm. with plate
Dessiccator(Normal) dia. 25 cm with plate
Desiccator (Normal) dia. 30 cm.
Dessiccator(Normal) dia. 25 cm with Silica gel 1 kg.
Desiccator (Vaccum) dia. 25 cm
Desiccator (Vacuum) dia. 20 cm.
Desiccator (Vaccum) dia. 30 cm.
Diffuser dise (EPDM), Single Membrane 3/4" NPT size 10" Model RSD-245
Digital Stop Watch Model SW-101
Dispenser 10.0-60.0 ml. No.9360000
Ceramus Classic Dispenser range 2.0-10 ml. Subdivision 0.25 ml. No.934000
Dispenser ขนาด 0.3-2.5 ml. No.008.02.002
Dispenser ขนาด 0.5-5 ml. No.008.02.005
Dispenser ขนาด 2.5-30 ml. No.008.02.030
Distilling Bottle (ขวดกลั่นก้นกลม) 250 ml.
Distilling Bottle (ขวดกลั่นก้นกลม) 100 ml.
Dispenser
Digital Time Model QT-9017
Digestion Tube (Borosilicate Glass) 250 ml.
Double Membrane Disc Diffuser, Size 144 mm. Model SD-144
Draining Rack 72 Place Support No. 213
Draining Rack 56 Place No.291998
Dropping Bottle,Clear Glass 60 ml.
Dropping Bottle,Brown Glass 60-70 ml.
Dropping Bottle Clear Glass 125 ml.
Dropping Bottle Brown Glass 125 ml.
Dropping Bottle, Brown Glass 30 ml.
Dropping Bottle,Clear 70 ml.
Dropping Bottle Brown Glass 120 ml.
Dropper Glass With Rubber
Dropper Glass (ไม่มีจุกยาง)
Earmuff Premium No. 1440
Erlenmeyer Flask (ขวดรูปชมพู่) 500 ml.
Erlenmeyer flask (ขวดรูปชมพู่) 250 ml. No.231.202.04
Erlenmeyer flask (ขวดรูปชมพู่) 500 ml.
Erlenmeyer flask (ขวดรูปชมพู่) 1000 ml. No.231.202.06
Erlenmeyer flask (ขวดรูปชมพู่) 100 ml. No.231.202.03
Erlenmeyer Flask (ขวดรูปชมพู่) 100 ml.
Erlenmeyer flask (ขวดรูปชมพู่) 250 ml. No.027.01.250
Erlenmeyer Flask (ขวดรูปชมพู่) 1000 ml.
Erlenmeyer Flask (ขวดรูปชมพู่) 500 ml.
Erlenmeyer flask (ขวดรูปชมพู่) 250 ml. No.4980-250
Erlenmeyer Flask (ขวดรูปชมพู่) 500 ml. No.4980-500
Erlenmeyer Flask (ขวดรูปชมพู่) 1000 ml. No.4980-1000
Erlenmeyer Flask (ขวดรูปชมพู่)125 ml. No.4980-125
Erlenmeyer Flask (ขวดรูปชมพู่) 2000 ml. No.4980
Erlenmeyer Flask (ขวดรูปชมพู่) 300 ml. No.4980-300
Erlenmeyer Flask (ขวดรูปชมพู่) 125 ml
Erlenmeyer Flask (ขวดรูปชมพู่) 250 ml
Erlenmeyer Flask wide mouth with Tubing 500 ml.
Erlenmeyer Flask with Glass Stopper Joint 24/29 125 ml.
Erlenmeyer Flask with Glass Stopper Joint 24/29 250 ml.
Erlenmeyer Flask with Joint 24/40 250 ml.
Erlenmeyer Flask with Glass Stopper Joint 24/29 500 ml.
Erlenmeyer Flask 1000 ml with Joint 24/29
Erlenmeyer Flask (ทำท่อ) 1000 ml. with Joint 24/29
Erlenmeyer Flask with Glass Stopper Joint 14/23 25 ml.
Erlenmeyer Flask with Glass Stopper Joint 19/26 50 ml.
Erlenmeyer Flask wiht Glass Stopper Joint 24/29 1000 ml.
Erlenmeyer Flask PP with Screw cap 250 ml. No.38102
Evaporating Dish dia. 10 cm. x 39 mm. 140 ml.
Evaporating Dish dia. 110 x 44 mm. 200 ml.
Evaporating Dish dia. 50 mm. No.126/50
Evaporating Dish dia. 100 mm., h.40 mm.,140 ml. No. 126/100
Evaporating Dish dia. 125mm.,h 50mm., 250 ml. No.126/125
Evaporating Dish dia. 16 cm. 500 ml. No.126/160
Evaporating Dish Size 80x45 mm.
Extractor GJ.34/35,24/29
Extraction Cup Code A00000142
ขวดล้างตาฉุกเฉิน Speakman No.EW-6
Face Shield รุ่น 508 Series PRF 408 ,PRV10F 508:CL
Glass Filter Holder KG-47 dia. 47 mm. 300 ml.
Stainless Filter Holder KSF-47 dia. 47 mm. 300 ml.
Glass Filter Holder KGS-47 dia. 47 mm. 300 ml.
Glass Filter Holder FG-47 dia. 47 mm. 300 ml.
ถุงนิ้ว สีเนื้อ ขอบม้วน (1,440 pcs/pack) Size M
ถุงนิ้ว สีเนื้อ ขอบเรียบ (1,440 pcs/pack) Size M
ถุงนิ้ว สีส้ม แบบหนามีปุ่ม (300 pcs/pack) Size M
Filter Paper GC - 50 dia. 47 mm.
Filter Paper No. 5C dia. 110 mm.
Filter Paper No. 5A dia. 125 mm.
Filter Paper No. 5B dia. 125 mm.
Filter Paper No. 5C dia. 125 mm.
Filter Paper No. 5B dia. 185 mm.
Filter Paper No. 5C dia. 150 mm.
Filter Paper No. 5C dia. 185 mm.
Filter Paper No. 5A dia. 110 mm.
Filter Paper No. 5A dia. 185 mm.
Filter Paper No.615 dia 7 cm
Filter Paper No.615 dia 15 cm.
Filter Paper No. 5 dia. 7 cm. No.1005070
Filter Paper No. 40 dia 11 cm. No.1440110
Filter Paper No. 5 dia. 11 cm. No.1005110
Filter Paper No. 41 dia 4.7 cm. No.1441047
Filter Paper No.1 dia 12.5 cm. No.1001125
Filter Paper, No.40 dia 4.7 cm. No.1440047
Filter Paper No. 2 dia 11 cm. No.1002110
Filter Paper No.1 dia. 5.5 cm. No.1001055
Filter Paper No.3 dia 12.5 cm. No.1003125
Filter Paper No. 4 dia. 11 cm. No.1004110
Filter Paper, No.40 dia 12.5 cm. No.1440125
Filter Paper No.1 dia 18.5 cm. No.1001185
Filter Paper, GF/C dia 4.7 cm. No.1822047
Filter Paper No.42 dia 12.5 cm. No.1442125
Filter Paper No.1 dia 11 cm. No.1001110
Filter Paper No.5 dia 15 cm. No.1005150
Filter Paper No.2 dia 12.5 cm. No.1002125
Filter Paper No.1 dia 24 cm. No.1001240
Filter Paper No.4 dia 9 cm. No.1004090
Filter Paper No.4 dia 15 cm. No.1004150
Filter Paper No.1 dia 15 cm. No.1001150
Filter Paper No.42 dia 11 cm. No.1442110
Filter Paper No.91 Sheets 61x61 cm. (500 pcs./pack) No.1091935
Filter Paper No.4 dia 18.5 cm. No.1004185
Filter Paper No.4 dia 12.5 cm. No.1004125
Filter Paper No.2 dia 9 cm. No.1002090
Filter Paper No.40 dia 15 cm. No.1440150
Filter Paper No.1 dia 9 cm. No.1001090
Filter Paper No.6 dia 15 cm. No.1006-150
Filter Paper No.50 dia.90 mm. No.1450-090
Filter Paper No.1 dia. 70 mm. No.1001070
Fitter Organic Vapor & Acid Gas No.6003 (2 pcs./pack)
Forcep Plastic white PP 11.5 cm. No.67895
Forcep Plastic white PP 14.5 cm. No.67995
Forcep (ปลายแหลม) 12.5 cm. No.15-434
Forcep (ปลายโค้ง) 16 cm. No.786-618
Forcep (ปลายโค้ง) 13 cm.
Forcep (ปลายโค้ง) 16 cm.
Forcep (ปลายมน) 15 cm
Forcep (ปลายมน) 18 cm.
Forcep (ปลายมน) 20 cm.
Forcep (ปลายแหลม) 15 cm. No.15-322
Forcep (ปลายโค้ง) 12.5 cm.
Forcep (ปลายโค้ง) 15 cm.
Forcep (ปลายแหลม) 18 cm.
Forcep (ปลายแหลม) 20 cm.
Forcep (ปลายมน) 30 cm.
Forcep (ปลายมน) 14.5 cm.
Forcep (ปลายมน) 15 cm.
Forcep (ปลายมน) 13 cm.
Food Service Container Full Size Model K104 Size 53 x 32.5 x 6.3 cm.
Cylindrical Separatory Funnel with glass stopper 19/26 cock glass 50 ml.
Cylindrical Separatory Funnel with glass stopper cock glass 50 ml.
Funnel Glass dia. 100 mm.
Funnel Glass dia. 75 mm
Funnel Glass dia. 75 mm
Funnel Glass dia. 120 mm
Funnel Glass dia. 80 mm
Funnel Glass dia. 100 mm.
Funnel Glass dia. 40 mm. No.055.01.040
Funnel Glass dia. 50 mm. No.055.01.050
Funnel Glass dia. 70 mm
Funnel Glass dia. 80 mm
Funnel Glass dia. 100 mm.
Funnel Glass dia. 100 mm.
Funnel Glass dia. 65 mm
Funnel Glass dia. 75 mm
Funnel Glass dia. 100 mm.
Funnel Glass dia. 75 mm
Funnel Glass dia. 80 mm
Funnel Glass Short Stem 45 mm.
Funnel Glass Short Stem 75 mm.
Funnel Glass Short Stem 55 mm.
Funnel Glass Short Stem 100 mm.
Funnel Glass dia. 80 mm. No.W5550080
Funnel Plastic PP dia 10 cm.
Funnel Plastic PP dia. 12 cm.
Powder Funnel PP dia 120 mm.
Funnel Plastic PP dia.46 mm. No.147
Funnel Plastic PP dia.66 mm. No.148
Funnel Plastic PP dia. 10 cm.
Funnel Plastic PP dia 15 cm.
Funnel Plastic PP dia 75 cm.
Funnel Plastic PP dia 10 cm.
Funnel Plastic PP dia 7.5 cm.
Funnel Plastic PP dia 5 cm.
Gallon Plastic 20Lt. No.2005
Gallon Plastic สีขาวใส 1000 ml. No.0103
Gallon Plastic สีขาวใส 2000 ml. No.0206
Gallon Plastic สีขาวขุ่น 25 Lt. No.2504
Gallon Plastic สีขาวใส 3500 ml. No.3.5-02
แว่นตานิรภัย King's Series 2 Clear Model.KY211
แว่นตานิรภัย King's Series 7 Grey Model.KY712
แว่นครอบตา V-Maxx Goggles สายคาดหัว Neoprene
Glove Rubber Black Extra No.8 1/2 - 9
Glove Rubber Nitrile 100% (Touch N Tuff) สีฟ้า No.92-670 (50 pair/Box)
Glove Rubber Latex รุ่น LP 129 Size 7.5" (25 Pair/Pack)
Glove Rubber Latex รุ่น LP 129 Size 8" (25 Pair/Pack)
Glove Rubber Latex รุ่น LP 129 Size 6.5" (25 Pair/Pack)
Glove Rubber Latex รุ่น LP 129 Size 7" (25 Pair/Pack)
Insulated Glove Model. Crusader Flex 42-474 No.9
ถุงมือป้องกันสารเคมี Neotop รุ่น 29-500
Glove Rubber Disposable without powder size S สีเนื้อ (50 pair/box)
Glove Rubber Disposable without powder size M สีเนื้อ (50 pair/box)
Glove Rubber Disposable without powder size L สีเนื้อ (50 pair/box)
Glove Rubber Latex Disposable (Powder Free) Size M (50 Pair/Box)
Glove Rubber Latex Disposable Size M (50 Pair/Box)
Glove Rubber Latex Disposable Size L (50 Pair/Box)
Glove Rubber Latex Disposable Size S (50 Pair/Box)
Glove Rubber (Extramely Tough) Part No. QS-HD 27 NEO 18 Size L
Thermal Protective Gloves 150 C No.GF-PRICTM
Disposable Vinyl Glove Powder Free Size M No.796 (25 pair/pack)
Glove (Therma Prene ถุงมือเคลือบ Neoprene ซับในแบบกันความร้อนป้องกันสารเคมีได้ดี และทนความร้อน 180 องศาเซลเซียส) ยาว 18 นิ้ว No.19-024
Glove Rubber Double Strength C (ถุงมือยางผสมนีโอพรินชนิดหนามีซับใน สีฟ้า-เหลือง สามารถป้องกัน เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของการสัมผัส กรด ด่าง และน้ำมัน ขอบปลายหยัก) (12 pair/pack)
แท่งแก้วตัน 6 x 1500 mm.
แท่งแก้วกลวง 4 x 1500 mm.
แท่งแก้วกลวง 8 x 1500 mm.
แท่งแก้วกลวง 10 x 1500 mm.
แท่งแก้วกลวง 5 x 100 mm.
Halogen Lamp for U-2800
Hardness test kit range 0-30 mg/l Model HI-3812
Total Hardness Test No.108047.0001 (300 test)
Hardness Range 3-21 d (100 Strip/Box) No.1.10025
Hardness test paper No.91201(100 strips)
Safety Helmels หมวกนิรภัยทรงญี่ปุ่นแบบปีกหมวกรอบ (แบบเสริมรองในโฟม) ABS-Fiber-09 AF No.18-1503-W
Holder Prefilter Retainer No.501 (2pcs./pack)
Hull Cell Connetction (Small Size)
Hydrometer 1.060-1.120 No.BOE-6288
Hydrometer 1.120-1.180 No.BOE-6289
Hydrometer 1.180-1.240 No.BOE-6290
Hydrometer 1.300-1.360 No.BOE-6292
Hydrometer 1.240-1.300 No.BOE-6291
Hydrometer 20 - 30 BE'
Hydrometer 10 - 20 BE'
Hydrometer 1.000-1.060 No.BOE-6287
Hydrometer 1.000 - 1.100 ยาว 25 cm. ละเอียด 0.002 No.10/404/0
Hydrometer 1.000 - 1.200 ละเอียด 0.002 ยาว 250 mm. No.10/502/0
Hydrometer 0 - 30 BE' No.10/200/0
Hydrometer 1.600-1.800 ละเอียด 0.002 ยาว 250 mm. No.10/505/0
Hydrometer calibrate with Certificate 0.700 - 1.000 No.10/530/0
Hydrometer 1.000 - 2.000 ละเอียด 0.010 ยาว 250 mm. No.10/551/0
Hydrometer 1.100 - 1.200 ละเอียด 0.002 ยาว 250 mm. No.10/405/0
Hydrometer (Specific Gravity) 1.500-1.600
Hydrometer 1.00-1.060 ยาว 16 cm. No.10/650/0
Hydrometer 1.400-1.600 ละเอียด 0.002 ยาว 250 mm. No.10/504/0
Hydrometer 1.000 - 1.500 ละเอียด 0.005 ยาว 250 mm. No.10/531/0
Hydrometer 0.600-0.800 ละเอียด 0.002 ยาว 250 mm. No.10/500/0
Hydrometer 0.800-1.000 ละเอียด 0.002 ยาว 250 mm. No.10/501/0
Hydrometer 1.200-1.400 ละเอียด 0.002 ยาว 250 mm. No.10/503/0
Hydrometer 1.800-2.000 ละเอียด 0.002 ยาว 250 mm. No.10/506/0
Hydrometer 0 - 10 BE' No.10/203/0
Hydrometer 0 - 70 BE' No.10/202/0
Hydrometer 1.20-1.40
Hydrometer 0 - 10 BE'
Hydrometer 1.000 - 2.000 , (0-70 BE')
Hydrometer 20 - 30 BE'
Hydrometer 0 - 10 BE'
Hydrometer 1.300-1.360
Hydrometer 1.000-1.200 ยาว 28 cm.
Hydrometer 1.240-1.300
Hydrometer 0.760-0.820 ยาว 16 cm.
Hydrometer 10 - 20 BE'
Hydrometer 20 - 30 BE'
Hydrometer 0 - 30 BE'
Hydrometer 0 - 10 BE'
Hydrometer 0 - 70 BE' (1.000-2.000)
Hydrometer 1.000-1.100
Hydrometer 1.000-1.060 ยาว 16 cm.
Hydrometer 0.800-0.900
Hydrometer 1.200-1.300
Hydrometer 1.800-1.900
Hydrometer 1.360-1.420 ความละเอียด 0.01 ยาว 16 ซม.
Hydrometer 1.480-1.540 ความละเอียด 0.01 ยาว 16 ซม.
Max/Min Hygrometer and Thermometer Digital
Hydrogen Peroxide test paper No.91319(100 strips)
Immersion flow cups No.4 Cap.100 ml. Model ZFC 3012
Imhoff Cone Rack 2 holds
Imhoff Cone 1000 ml.
Pump PVDF Impeller
Iodine Flask 250 ml.
Jugs, Low-density 4 lt. (6 Pcs/Case) No.2220-0010
Laboratory Bottle, Clear 100 ml. No.063.05.100
Laboratory Bottle, Clear 250 ml. No.063.05.250
Laboratory Bottle, Clear 500 ml. No.063.05.500
Laboratory Bottle, Clear 1000 ml. No.061.01.901
Laboratory Bottle, Clear 2000 ml. No.063.053.920
Laboratory Bottle Clear 1000 ml.No.218015455
Laboratory Bottle Clear 500 ml. No.218014459
Laboratory Bottle Clear 250 ml. No.218013651
Laboratory Bottle Clear 50 ml. No.218011753
Laboratory Bottle Brown 250 ml.No.21806365
Laboratory Bottle Brown 500 ml. No.21806445
Laboratory Bottle Brown 2000 ml.
Laboratory Bottle Clear 100 ml.No.218012458
Laboratory Bottle Brown 50 ml. No.2180617
Laboratory Bottle Brown 100 ml. No.21806245
Laboratory Bottle Brown 1000 ml.No.21806545
Laboratory Bottle (Squre Bottle) Clear 500 ml.No.23810445
Laboratory Bottle (Square Bottle) Clear1000 ml.No.23810545
Laboratory Bottle, Clear 250 ml.
Lab Coat (แขนยาว, ตัวยาว ผ้าโซล่อน) Size L
Lab Coat (แขนยาว, ตัวยาว ผ้าโซล่อน) Size XL
Lab Coat (แขนยาว, ตัวยาว ผ้าโซล่อน) Size S
Lab Coat (แขนสั้น,ตัวยาว ผ้าTC) Size S
Lab Coat (แขนสั้น,ตัวยาว ผ้า TC) Size M
Lab Coat (แขนสั้น,ตัวยาว ผ้าTC) Size L
Lab Coat (แขนสั้น,ตัวยาว ผ้าTC) Size XL
Lab Coat (แขนสั้น,ตัวสั้น) ผ้าโซล่อน Size M
Lab Coat (แขนสั้น,ตัวสั้น) ผ้าโซล่อน Size L
Lab Coat (แขนสั้น,ตัวสั้น) ผ้าโซล่อน Size XL
Lab Coat (แขนยาว,ตัวยาว ผ้าTC) Size S
Lab Coat (แขนยาว,ตัวยาว ผ้าTC) Size M
Lab Coat (แขนยาว,ตัวยาว ผ้าTC) Size L
Lab Coat (แขนยาว,ตัวยาว ผ้าTC) Size XL
Lab Coat (แขนยาว , ตัวยาว ผ้าโซล่อน) Size M
Lab Coat (แขนสั้น,ตัวสั้น ผ้าโซล่อน) Size S
Lab Coat (แขนสั้น,ตัวสั้น) ผ้าคอมนิ่ม Size S
Lab Coat (แขนสั้น,ตัวสั้น) ผ้าคอมนิ่ม Size M
Lab Coat (แขนสั้น,ตัวสั้น) ผ้าคอมนิ่ม Size L
Lab Coat (แขนสั้น,ตัวสั้น) ผ้าคอมนิ่ม Size XL
Lab Coat (แขนสั้น,ตัวยาว) ผ้าอ๊อกฟอร์ด Size L
Lab Coat (แขนยาว,ตัวยาว) ผ้าอ๊อกฟอร์ด Size M
Lab Coat (แขนสั้น,ตัวยาว) ผ้าโซล่อน Size M
Lab Coat (แขนสั้น,ตัวยาว) ผ้าโซล่อน Size L
Lab Coat (แขนสั้น,ตัวยาว) ผ้าโซล่อน Size S
Lab Coat (แขนสั้น,ตัวยาว) ผ้าโซล่อน Size XL
Lab Coat (แขนสั้น,ตัวยาว) ผ้าโซล่อน Size XXL
Lab Coat (แขนสั้น,ตัวยาว) ผ้าคอมนิ่ม Size L
Alcohol Lamp
Alcohol Lamp Glass & Glass Cover
ไส้ตะเกียงแอลกอฮอลล์ (10 pcs/pack)
ตะแกรงตะเกียงแอลกอฮอล์
Litmus Paper Red (100 strip/box)
Litmus Paper Blue (100 strip/box)
Lid Stainless for Beaker 500 ml
Magnetic Bar, Round 40 x 9 mm. Cat.No. F37113-0409
Magnetic Spin-bar, Polygon 40 x 8 mm. No.F37120-0040
Magnetic bar,Octagon with Ring 1"x3/8" No.F37110-0138
Magnetic Spinbar,Octagon (22.2x8mm)(7/8"x5/16") F37110-0078
Magnetic bar,Octagon No.37110-0158
Magnetic Stirrer Spin Bar Wedge 12.7x51 mm.No.
Magnetic bar,Octagon 1 1/8"x5/6" No.37110-0118
Magnetic Spinbar,Octagon (38.1x8mm)(1 1/2"x5/16") F37110-0112
Magnetic Spinbar,Octagon (63.5x8mm)(2 1/2"x5/16") F37110-0212
Magnetic Spinbar,Octagon (22.2x9.5mm)(7/8"x3/8") F37110-7838
Magnetic Spinbar,Cylindrical size. 10 x 6 mm.
Magnetic Bar 20 x 7 mm.
Magnetic Stirrer Bar "Plain" size 30 x 7 mm.
Magnetic Stirrer Bar "Plain" size 40 x 8 mm.
Magnetic Stirrer Bar "Plain" size 50 x 10 mm.
Magnetic Spin-bar, Polygon 40 x 8 mm.
Magnetic Spin-bar, Polygon 25 x 8 mm.
Magnetic bar, Polygon 25 x 10 mm.
Magnetic Spin-bar,Polygon 1"
Magnetic Spin-bar, Polygon 40 x 7.5 mm.
Magnetic Retriever 35 cm.
Magnetic Spin-bar, Polygon 60 x 9 mm.
Magnetic Spin-bar, Polygon 40 x 8 mm.
Magnetic Spin-bar, Polygon 25 x 6 mm.
Magnetic Spin-bar, Polygon 25 x 10 mm.
Magnetic Spin-bar, Polygon 10 x 50 mm.
Magnetic Bar 15 x 4.5 mm
Magnetic Spin-bar, Polygon 25 x 6 mm.
Magnetic Bar dia 7.5 mm,L=50 mm
Magnetic Spin-bar, Polygon 40 x 75 mm.
Magnetic Bar,Polygon 31 x 6 mm. No.7211007
Magnetic Bar dia 20 mm. x 6 mm.
หน้ากากกันฝุ่น No. 8247
Double Filter Half Mask Size M No.6200
ผ้าปิดจมูกคาร์บอน 3 จีบ 5 ชั้นกรอง (100 ชิ้น/แพ็ค)
หน้ากากป้องกันฝุ่น สารเคมี มีวาล์วหายใจออก และเพิ่มชั้นคาร์บอนในตัวกรองเพื่อป้องกันไอกรด Model 2500N95 (10 pcs/box)
หน้ากากอนามัย สีเขียว (50 pcs/box)
ผ้าปิดจมูกคาร์บอน 3 จีบ 5 ชั้นกรอง (12 ชิ้น/แพ็ค)
หน้ากากนิรภัย รุ่น 2400N95
Medicine Cup (ถ้วยยาน้ำ) 2oz No.M001
Membrane Filter Poresize 3 micron dia. 47 mm. No.A300A047A
Membrane Filter Poresize 5 micron dia. 47 mm. No.A500A047A
Membrane Filter (Cellulose Acetate) Poresize 0.45 um dia. 47 mm. Cat.No.C045A047A
Membrane Filter (Mixed Cellulose Ester) Poresize 0.45 microns. dia.47 mm. No.A045A047A
Membrane Filter (Cellulose Acetate) Poresize 0.2 um dia. 47 mm. No.11107-47N
Membrane Filter (Cellulose Nitrate) Poresize 0.45 um dia. 47 mm. Cat.No.7141-104
ตลับเมตรขนาดกว้าง 75 มม. ยาว 8 เมตร
Morta and Pestle (Porcelain) dia. 8 cm.
Morta and Pestle (Porcelain) dia. 16 cm.
Morta and Pestle (Porcelain) dia. 10 cm.
Morta and Pestle (Porcelain) dia. 10 cm.
O-Ring Teflon (3pcs./pack)
ถังเปล่าบรรจุ Sulphuric 98% พร้อมจุกใน
ถังเปล่า
Parafilm M Size 4" x 125' No.9910001
Pasteur Pipetter PP 1-3 ml. No.084.02.003 (500 pcs/box)
Pasteur Pipetter PP 3-7 ml. No.084.02.001 (500 pcs/box)
Pasteur Pipetter PE 3-7 ml. (500 Pcs./Pack)
Pasteur Pipetter PE 1-3 ml. (500 Pcs./Pack)
Pasteur Pipetter PE 3-7 ml. (500 Pcs./Pack) No.225
Pasteur Pipetter PE 1-3 ml. (500 Pcs./Pack) No.222
Pehanon Indicator Paper pH 1-12 No.90401
Pehanon Indicator Paper pH 3.8-5.5 No.90415
Pehanon Indicator Paper pH 1.8-3.8 No.90413
Pehanon Indicator Paper pH 1.0-2.8 (200 Strips/Box) No.904-12
Pehanon Indicator Paper pH 2.8-4.6 (200 Strips/Box) No.904-14
Glass Marking Pencil Singha (12 pcs./Box)
Petri Dish 15x60 mm.
Petri Dish 15x60 mm. (18 pair/pack)
Petri Dish
Petri Dish 15 x 100 mm.
Petri Dish Polymethylpentene 15 x 100 mm. (60 pair/pack) No.5500-0010
Petri Dish 150 x 25 mm.
Petri Dish 20x100 mm. No.3160-102
Petri Dish 15 x 100 mm.
Petri Dish 20x100 mm.
Universal Indicator Paper pH Paper pH 1-11 No.C435741
PH Paper pH 0-14 (100 Strips/Box) No.109535
pH Paper pH 0-6 (100 Strips/Box) No.109531
pH Paper pH 5-10 (100 Strips/Box) No.109533
pH Paper-Fix range 0-14 (100 strip/box.) No.92110
Universal Indicator Paper pH 1-14 (5 m/roll) No.90204
Universal Indicator Paper pH Paper pH 1-11 (5 M./Roll) No.90201
Universal Indicator Paper pH 7.0-14.0 (100 Strips/Box) No.92125
Universal Indicator Paper pH 4.5-10.0 (100 Strips/Box) No.92120
Universal Indicator Paper pH 4.0-7.0 (5 m./roll) No.90207
Universal Indicator Paper pH 3.8-5.8 (5 m./roll) No.90206
Universal Indicator Paper pH 0.5-5.5 (5 m./roll) No.90205
Pipet box Stainless
Pipet Cleaning set 5250-0040 Included with Pipet Baskets No.DS5241-0040 Pipet Jars No.5242-0040 Pipet Washer-Rinsers No.5245-0040
Pipet Filler Automatic (ลูกยางสามทาง)
Pipet Filler 100 ml. (ลูกยางสามทาง) No.011.02.002
Pipet Filler Automatic (ลูกยางสามทาง) No.011.02.001
Pipet Filler Automatic (ลูกยางสามทาง)
Pipet Filler (ลูกยางปลายตัด) ขนาดเล็ก
Pipet Filler (ลูกยางปลายตัด) ขนาดกลาง
Pipet Filler (ลูกยางปลายตัด) ขนาดใหญ่
Pipet (Graduated) Class A 5 ml. No.EM1100153
Pipet (Graduated) Class A 1 ml. No.EM1100133
Pipet (Graduated) Class A 1 ml.
Pipet (Graduated) Class A 2 ml.
Pipet (Graduated) Class A 0.1 ml.
Pipet (Graduated) Class A 0.5 ml. No.124.202.03
Pipet (Graduated) Class B 2 ml.
Pipet (Graduated) Class B 5 ml.
Pipet (Graduated) Class B 10 ml.
Pipet (Graduated) Class B 20 ml.
Pipet (Graduated) Class B 25 ml.
Pipet (Graduated) Class B 0.5 ml.
Pipet (Graduated) Class B 50 ml.
Pipet (Graduated) Class B 1 ml.
Pipet (Graduated) Class B 0.1 ml.
Pipet (Graduated) Class A 50 ml.
Pipet (Graduated) Class A 2 ml.
Pipet (Graduated) Class A 1 ml.
Pipet (Graduated) Class A 5 ml.
Pipet (Graduated) Class A 10 ml.
Pipet (Graduated) Class A 50 ml. No.02402050
Pipet (Graduated) 5 ml.
Pipet (Graduated) 2 ml.
Pipet (Graduated) 10 ml. No.7065-10
Pipet (Graduated) 25 ml. No.7065-25
Pipet (Graduated) 1 ml. No.7065-1C
Pipet (Graduated) 5 ml. with Certificate No.7070-5
Pipet (Graduated) 10 ml. with Certificate No.7070-10
Pipet (Graduated) 25 ml. with Certificate No.7070-25
Pipet (Graduated) 5 ml.
Pipet (Graduated) Class B 1 ml.
Pipet (Graduated) Class B 2 ml.
Pipet (Graduated) Class B 5 ml.
Pipet (Graduated) Class B 10 ml.
Pipet (Graduated) Class A 10 ml. No.3510710
Pipet (Graduated) Class A 1 ml. No.3510101
Pipet (Graduated) Class A 20 ml. No.3510810
Pipet (Graduated) Class A 2 ml. No.3510201
Pipet (Graduated) Class A 5 ml. No.W3510505
Pipet (Graduated) Class A 25 ml. No.W3510910
Pipet (Graduated) Class B 0.1 ml.
Pipet Holder No. 255
Pipette Holder Clear Acrylic
Pipe (ท่อตัวผู้)
Pipe Cap (ฝาปิดท่อตัวผู้)
Pipet Stand (Plastic) 12 Place
Pipet Stand (Plastic) 94 Place No.79103
Pipette tray drawer (PVC) dia. 216 x 283 mm. Art. 996
Pipet (Volumetric) Class A 25 ml.
Pipet (Volumetric) Class A 1 ml. No.123.202.01
Pipet (Volumetric) Class A 20 ml.
Pipet (Volumetric) Class A 10 ml.
Pipet (Volumetric) Class A 2 ml. No.123.202.02
Pipet (Volumetric) Class A 5 ml.
Pipet (Volumetric) Class A 50 ml.
Pipet (Volumetric) Class B 2 ml.
Pipet (Volumetric) Class B 3 ml.
Pipet (Volumetric) Class B 4 ml.
Pipet (Volumetric) Class B 5 ml.
Pipet (Volumetric) Class B 25 ml.
Pipet (Volumetric) Class B 10 ml.
Pipet (Volumetric) Class B 20 ml.
Pipet (Volumetric) Class B 50 ml.
Pipet (Volumetric) Class A 100 ml.
Pipet (Volumetric) Class A 50 ml.
Pipet (Volumetric) Class B 1 ml.
Pipet (Volumetric) Class A 1 ml.
Pipet (Volumetric) Class A 2 ml.
Pipet (Volumetric) Class A 40 ml.
Pipet (Volumetric) Class A 30 ml.
Pipet (Volumetric) Class B 15 ml.
Pipet (Volumetric) Class A 3 ml. No.021.05.003
Pipet (Volumetric) Class A 1 ml. No.021.05.001
Pipet (Volumetric) Class A 5 ml. No.021.05.005
Pipet (Volumetric) Class A 25 ml. No.021.05.025
Pipet (Volumetric) Class A 10 ml. No.021.05.010
Pipet (Volumetric) Class A 15 ml. No.021.05.015
Pipet (Volumetric) Class A 20 ml. No.021.05.020
Pipet (Volumetric) Class A 50 ml. No.021.05-050
Pipet (Volumetric) Class A 1 ml. No.7100-1C
Pipet (Volumetric) Class A 2 ml.No.7100-2
Pipet (Volumetric) Class A 5 ml. No.7100-5
Pipet (Volumetric) Class A 20 ml.No.7100-20
Pipet (Volumetric) Class A 25 ml.No.7100-25
Pipet (Volumetric) Class A 10 ml.No.7100-10
Pipet (Volumetric) Class A 50 ml.No.7100-50
Pipet (Volumetric) Class B 5 ml.
Pipet (Volumetric) Class B 10 ml. No.3530100
Pipet (Volumetric) Class B 100 ml.
Pipet (Volumetric) Class A 100 ml. W3535900
Pipet (Volumetric) Class B 25 ml.
Pipet (Volumetric) Class B 50 ml.
Pipet (Volumetric) Class A 2 ml.
Pipet (Volumetric) Class A 25 ml. No.3535250
Pipet (Volumetric) Class A 1 ml. No.W3535010
Pipet (Volumetric) Class A 5 ml. No.W3535050
Pipet (Volumetric) Class A 20 ml. No.W3535200
Pipet (Volumetric) Class B 20 ml.
Pipet (Volumetric) Class A 10 ml. No.3535100
Pipet (Volumetric) Class B 2 ml.
Pipet (Volumetric) Class B 15 ml.
Pipet (Volumetric) Class A 50 ml. No.W3535500
Pipet (Volumetric) Class A 0.5 ml. No.W3535005
Pipet (Volumetric) Class A 15 ml. No.W3535150
Plastic Container 4 lt. No.4251
Plastic Container White 20 lt. No.1159
Plastic Container Gray 20 lt.
Prefilter No.5N11
DiNo Drum/Barrel Pumps with Electric Motor Pump Tube Model.HD-PVDF700
DiNo Drum/Barrel Pumps with Electric Motor Motor Model.HD-E2-V
DiNo Drum/Barrel Pumps with Electric Motor Pump Tube Motor Model.HD-PPHT700
Dino Pump Safety Couping (Effectiue Prevent Motor Faiture)
Pump Liquid
Pycnometer with Thermometer 50 ml.
Quartz Cell pathlength 10 mm. (2 pcs/set)
Reagent Bottle Brown,Narrow Neck 125 ml.
Reagent Bottle Brown,Narrow Neck 250 ml.
Reagent Bottle Brown,Narrow Neck 500 ml.
Reagent Bottle Brown,Narrow Neck 1000 ml.
Reagent Bottle Brown,Wide Neck 30 ml.
Reagent Bottle Brown,Wide Neck 500 ml.
Reagent Bottle Brown,Wide Neck 250 ml.
Reagent Bottle Brown,Wide Neck 1000 ml.
Reagent Bottle,Brown,Wide Neck 500 ml.
Reagent Bottle Brown,Norrow Neck 500 ml.
Reagent Bottle Brown,Narrow Neck 1000 ml.
Reagent Bottle Brown,Narrow Neck 2000 ml.
Reagent Bottle Brown,Norrow Neck 50 ml.
Reagent Bottle Brown,Norrow Neck 250 ml.
Reagent Bottle Clear, Narrow Neck 125 ml.
Reagent Bottle Clear,Narrow Neck 250 ml.
Reagent Bottle Clear,Narrow Neck 500 ml.
Reagent Bottle Clear,Narrow Neck 1000 ml.
Reagent Bottle Clear,Wide Neck 30 ml.
Reagent Bottle Clear,Wide Neck 500 ml.
Reagent Bottle Clear,Wide Neck 1000 ml.
Reagent Bottle Clear,Wide Neck 250 ml.
Reagent Bottle Clear,Wide Neck 125 ml.
Reagent Bottle Clear, Narrow Neck 125 ml.
Reagent Bottle Clear,Narrow Neck 2000 ml.
Reagent Bottle Clear,Norrow Neck 500 ml.
Reagent Bottle Clear,Norrow Neck 250 ml.
Reagent Bottle Clear,Wide Neck 250 ml.
Reagent Bottle Clear,Wide Neck 250 ml.
Key Pad 09-A20605D
ลูกกลิ้งขนหมู ขนาด 4 "
ด้ามจับสำหรับลูกกลิ้ง ขนาด 4"
Rubber Tube Latex 15/M. No.203
Rubber Tube Latex 15/M. No.200
Rubber Tube Latex 15/M. No.204
Rubber Bulb for Auto Buret No.8901534
Rubber Bulb for Auto Buret
Rubber Bulb for Auto Buret No.020.08.001
Rubber Bulb for Auto Buret
Scalpel No.10 (100pcs./box)
Stainless Handle Scalpel No.3
Sealing Film Size 100 mm. x 40 m. No.2150663
Separatory Funnel (Teflon Plug & PE Stopper) 1000 ml.
Separatory Funnel (Teflon Plug & PE Stopper) 2000 ml.
Separatory Funnel (Teflon Plug & PE Stopper) 50 ml.
Separatory Funnel (Teflon Plug & PE Stopper) 100 ml.
Separatory Funnel (Teflon Plug & PE Stopper) 250 ml.
Separatory Funnel (Teflon Plug & PE Stopper) 2000 ml.
Separatory Funnel (Teflon Plug & PE Stopper) 500 ml.
Separatory Funnel (Teflon Plug & PE Stopper) 1000 ml. No.W2658001
Sieve ทองเหลือง dia 8" 45 microns 325 mesh H 2"
Silicone Tube OD. 9 mm. ID. 6 mm. (15 M./Box)
Silicone Tube OD. 7 mm. ID. 4 mm. (15 M./Box)
Silicone Tube OD12 mm.ID 8 mm. (15 M/Box)
Sieve Stainless dia.8" Size 3.35 mm. H 2"
Sieve Stainless dia. 8" 45 microns,Mesh no.325, 325 mesh,H 2"
Sieve Stainless dia 8" 425 microns,Mesh no. 40, 35 mesh H 2"
Sieve Stainless dia. 8" 106 microns,Mesh no.140, 150 mesh, H 2"
Sieve Stainless dia.8" 63 microns,Mesh no.230 ,250 mesh,H2"
Sieve Stainless dia.8", 250 microns,Mesh no.60, 60 mesh, H 2"
Sieve Stainless dia.8" 600 microns,Mesh no.30,28 mesh, H 2"
Sieve Stainless dia.8" 355 microns,Mesh No.45 , 42 mesh, H 2"
Sieve Stainless dia.8" 150 microns,Mesh No.100 , 100 mesh, H 2"
Sieve Stainless dia.8" 1.00mm. ,Mesh No.18 , 16 mesh, H 2"
Sieve Stainless dia.8" 38 microns,Mesh No.400 , 400 mesh, H 2"
Sieve Stainless dia.8" 75 microns,Mesh No.200 , 200 mesh, H 2"
Sieve 40 Mesh No.36 Size 1m. x 1 ft.
Slide 1"x3" (72 pcs./box)
น้ำมันเอนกประสงค์แบบสเปรย์ ขนาด 300 มล.
Spatular Black Plastic 10"
Spatula Stainless 21 cm. (8")
Spatula Stainless (Flat Spoon)
Spoon Dispensing (3 Size/Pk.) S,M,L
Spring for Pipet Model NPX-5000 (3 pcs/pack)
Spring for Pipet Model NPX-10 ml. (3 pcs/pack)
Square Bottle PE wide neck 250 ml. No.611
Square Bottle PE wide neck 500 ml. No.612
Stariner dia. 1"
Stand Burette 300 x 200 mm. Central Hole No.54102
Stand Funnel Double (Wood) วางกรวย 2 ด้าน
Stand & Base Iron
แว่นตานิรภัย กันสะเก็ด
Stop watch HS 30 W
Stopper Rubber No.12
Stopper Rubber No.18
Stopper Rubber for Erlenmeyer Flask (ขวดรูปชมพู่) 500
Stopper Rubber No.13
Stopper Rubber No.14
Stopper Rubber No.15
Stopper Rubber No.9
Stand Pipet Plastic No. 265+262, 28 Places
Policemen Stirring rod PP L 244 mm. No.828
Stirring rod 10" (25 cm) dia. 8 mm. Borosilicate
Stirring rod 8" (20cm) dia.6 mm. Borosilicate
Stirring rod 8" (20 cm.) dia 8 mm. Borosilicate
Stirring rod 12" (30 cm.) dia.8 mm. Borosilicate
Stirring rod 6" (15 cm) dia.6 mm. Borosilicate
Stirring rod 18" (45 cm.) dia 8 mm. Borosilicate
Stirring rod 12" (30 cm.) dia.6 mm. Borosilicate
Stirring rod 18" (45 cm.) dia 10 mm. Borosilicate
Stirring rod 20" (50 cm.) dia.10 mm. Borosilicate
Stirring rod 15" (38 cm) dia. 8 mm. Borosilicate
Suction Flask 1000 ml.
Suction Flask 500 ml.
Suction Flask 2000 ml.
Suction Flask 4000 ml.
Suction Flask 2000 ml.
Suction Flask 2000 ml.
Support Ring dia. 3"
Support Ring dia. 2.5"
Support Ring dia. 4"
Swing Water Sampler and Sludge Nabber, 1.5 m. by threade rod with 1000 ml. wide mouth bottle attachment
Swing Water Sampler and Sludge Nabber, 2 m. by threade rod with 1000 ml. wide mouth bottle attachment
Syring Ball No.1 (30 ml)
Syring Ball No.3 (65 ml)
Syring Ball No.4 (90 ml.)
Syring Ball No.5 (120 ml.)
Nylon Syring Filter 0.45 um. dia. 25 mm. (100 pcs./pack)
Syring Glass 1 ml. (12 pcs./box)
Syring Glass 5 ml.
Syring Glass 20 ml.
Syring Glass 2 ml.
Syring Glass 50 ml. (12 pcs./box.)
Syring Glass 10 ml.
Syring Needle No.16 ยาว 1 1/2"
Syring Needle No.18 ยาว 1 1/2"
Syphon Plastic Big
Syphon Plastic Small
Syring Plastic 5 ml. (100 pcs/box)
Syring Plastic 50 ml. (30 pcs/box)
Syring Plastic 10 ml. (100 pcs/box)
Syring Plastic 5 ml. (100 pcs/box)
Syring Plastic 50 ml. (30 pcs/box)
Syring Plastic 20 ml. (50 pcs/box)
Syring Plasitc แบบต่อสายยาว 50 ml. (30 pcs/Box)
Syring Plastic 10 ml. (100 pcs./box)
Chemical Tank (PE) พร้อมหน้าแปลนเข้า-ออก PE 1 1/2" รุ่น CTC-5000 lt.
Chemical Tank (PE) สีขาว ท่อจ่ายขนาด 2",ท่อเดรนขนาด 1",dia.140 cm,H 240 cm,ขนาด 3000 lts.
Chemical Tank (PE) ทรงกระบอก ปากกว้าง ขนาด 3000 ลิตร รุ่น OTC-3000 พร้อมหน้าแปลน 1 1/2", 3" ประกอบปีกที่ขอบแท้งค์ (4 จุด) กว้าง 4 ซม.ยาว 30 ซม.
Chemical Tank (PE) Model OTC-500 สีม่วง size 500 lt.
Chemical Tank (PE) ถังกลมทรงกระบอก คอขวด ขนาด 4000 ลิตร รุ่น OTC -4000 หนา 10 มม. พร้อมหน้าแปลน 1 1/2"
Chemical Tank (PE) ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 1000 ลิตร ความหนา 5 มม. ทางออกประกอบเกลียวใน 1" ฝาขนาด 40 cm. ทำท่อหายใจ,สีขาวขุ่น รุ่น PAY-1000
Chemical Tank (PE) ถังกลมทรงกระบอก คอขวด สีขาวขุ่น ขนาด 10000 ลิตร รุ่น CTC -10000 หนา 12 มม. พร้อมหน้าแปลน 2" ทางเข้าฟิตติ้ง 2" และท่อระบายอากาศ
Chemical Tank (PE) ถังกลมทรงกระบอก คอขวด สีขาวขุ่น ขนาด 1000 ลิตร รุ่น CTC -1000 ฝา dia. 40 cm. หน้าแปลน 2" หน้า-หลัง
Chemical Tank (PE) Capacity 5000 ลิตร รุ่น CTC - 5000 Flange Inlet dia. 4" Flange Outlet dia. 1 1/2"
Chemical Tank (PE) ถังกลมทรงกระบอก คอขวด สีขาว ขนาด 6000 ลิตร รุ่น CTC -6000 Inlet หน้าแปลน 2" Outlet Fitting 2"
ถังพลาสติกพร้อมฝา สีดำ รุ่น PN-50
Chemical Tank (PE) ถังกลมทรงกระบอก คอขวด สีขาวขุ่น ขนาด 2000 ลิตร รุ่น CTC -2000 มีรูระบายน้ำทิ้ง ฟิตติ้งเกลียวใน 1" 1 ตำแหน่ง
Chemical Tank (PE) ถังกลมทรงกระบอก คอขวด สีขาวขุ่น ขนาด 8000 ลิตร รุ่น CTC -8000 มีรูระบายน้ำทิ้ง ฟิตติ้งเกลียวใน 1 1/2" 1 ตำแหน่ง
คาดแถบพลาสติก 3 แถบ สำหรับรุ่น CTC-2000
คาดแถบพลาสติก 3 แถบ สำหรับรุ่น CTC-8000
Chemical Tank (PE) ถังกลมทรงกระบอก คอขวด ก้นกรวย สีขาวขุ่น ขนาด 2000 ลิตร รุ่น CT -2000 หน้าแปลน 1 1/2"
Chemical Tank (PE) ถังกลมทรงกระบอก ปากเปิดกว้าง ก้นกรวย ฝาครอบ สีขาวขุ่น ขนาด 3000 ลิตร รุ่น OTC-3000
ฝาครอบถัง OTC-3000
ปีกด้านในถัง 2 ข้าง กว้าง 10 cm. หนา 7 mm. ยาวบน-ล่าง ประกอบหน้าแปลน 1"
Chemical Tank (PE) ถังกลมทรงกระบอก ปากเปิดกว้าง ก้นกรวย ฝาครอบ สีขาวขุ่น ขนาด 2000 ลิตร รุ่น OTC-2000
ฝาครอบถัง OTC-2000
หน้าแปลนพี.อี. ขนาด 1"
หน้าแปลนพี.อี. ขนาด 1 1/2"
อุปกรณ์
Chemical Tank (PE) ถังกลมทรงกระบอก คอขวด สีขาวขุ่น ขนาด 3000 ลิตร หนา 7-8 มม. รุ่น CTC -3000 ทางออกฟิตติ้งเกลียวใน 3/4" 1 ตำแหน่ง
Chemical PE Tank, CEN B ขนาด 200 ลิตร, หนา 4 มม., เกลียวใน 1 นิ้ว No.CEN200B-M119
Teflon Plug for Auto Burette
Teflon Plug for Burette 25 ml.
Temperature probe Model HI - 7669/AW
FEP Tubing 1/4" x 5/16" x 1/32" (50 ft./Box.) No.8050-0310
FEP Tubing 1/8" x 3/16" x 1/32" (50 ft./Box.) No.8050-0187
FEP Tubing 3/16" x 1/4" x 1/32" (50 ft./Box.) No.8050-0250
Thermo-Hygrometer No.2300 dia. 13 cm.
Thermometer 305 mm., (Hg) -10 to 300 C, (ละเอียด 0.1 C) Model BN 40/41210
Thermometer 305 mm., (Hg) -10 to 200C, (ละเอียด 1C) No.40/408/0
Thermometer 355 mm, (Hg) -1 to 51 C (ละเอียด 0.1 C)
Thermometer 460 mm. (Hg) -1 to 101 C (ละเอียด 0.2 C) No.48/456/0
Thermometer 305 mm., (Hg) -10 to 110 C No.40/803/0
Thermometer 305 mm. (Hg) -20 to 150 C (ละเอียด 1.0 C) No.40/003/8
Thermometer (AL) 0-200 C
Thermometer (Hg) 0-250 C
Thermometer(AL) 0-100 C
Thermometer(AL) 0-50 C
Thermo-Hygrometer Model Th-060H
Thermo-Hygrometer Model Th-02H
Thermometers Mercury Filled Range -10/200 C
Thermometer total Immersino range -100 C to +50 C ละเอียด 1C ยาว 30 cm.
Thermometer (AL) 0-150 C
Thermometer(AL) 0-100 C
Thermometer (AL) 0-200 C
Thermometer (AL) 0-50 C
Thermometer (Hg) 0-100 C
Thermometer 0-120 C ชนิดเข็ม หน้าปัด 3 นิ้ว ก้านยาว 4 นิ้ว ตัวก้านมีขนาด 6 mm.
Thermometer (Wall) Wood -30 to 50 C ,-20 to 120 F Size 10"
Thermo-Hygrometer Model DHT-1
Mini Humidity & Temperature Meter Model AR 807
Thermometer (Hg) 0-150 C
Thermometer (Hg) 0-200 C
Thermometer (Wall) ไม้ -30 to 50 C ,-20 to 120 F Size 10"
Thermometer (AL) 0-50 C
Thermometer Max-Min -40 to 50C
Thermometer(AL) 0-100 C
Thermometer(AL) -50+50 C
Thermometer(AL) 0-200 C
Thermo Strips range D 160-199 C (10 Strip/Pack)
Thermo Strips range 204-260 C (10 Strip/Pack)
Thermo Strip range B 71-110 C (10 Strip/Pack)
Thermo Strips range C 116-154 C (10 Strip/Pack)
Thermometer Pro Accurate Pocket (Waterproof) range -40 to 450 F/-40 to +230 C Model.AMT121
Test Tube 13 x 100 mm.
Test Tube 20x150 mm. No.9820
Test Tube 25 x 150 mm.
Test Tube with Screw cap16 x 125 mm. Size 15 ml.
Test Tube with Screw cap 25 x 150 mm.
Test Tube 22 x 175 mm.
Test Tube 13 x 100 mm.
Test Tube 16 x 150 mm.
Test Tube with Screw cap 20 x 150 mm.
Test Tube 16 x 100 mm.
Test Tube with Screw cap 25 x 150 mm. No.9825
Test Tube O.D.xLength 16x160 mm. Cat. 26131
Test Tube 25x200 mm.
Test Tube Rack 50 holes for tube 20 mm.
Test Tube Rack 50 holes for tube 25 mm.
Test Tube Rack 50 holes for tube 16 mm.
Test Tube Rack Stainless 2 x 6 holes Size 50 x 50 for tube 44 x 100 mm.
Test Tube Rack 50 holes for tube 13 mm.
Test Tube Rack 3x5 holes 50x50mm (ID)
Test Tube Rack 50 holes for tube 30 mm.
Jumbo Display Dual Timer & Clock No.28/208/0
Dual Timer & Clock No.28/206/0
Tin
Tip for Micropipette 500-5000 ul. (50 pcs./pack) No.9490124
Tip for Micropipette 1-10 ml. (100 pcs./pack) No.949104
Tip for Micropipet 5000 ul (100 pcs/pack)
Tip for micropipet range 2-200 ul, (1000 pcs./pack) No.D-200
Tip for Micropipet range 2-200 ul (1000 Pcs /Pack ) Cat.DSP-SG
Tip for Micropipet NPX 1000UL (1000 pcs./pack)
Tip for Micropipet NPX 10 ml. (200 pcs./pack)
Total Hardness Test No.108047
Tray Stainless 13" Model K037 Size 34x24.5x5 cm.
Tray Stainless 13" Model K027 Size 34x24.5x1.9 cm.
Rectangular Tray ตื้น 19" No.K050 Size 48.5x32.4x1.6 cm.
Rectangular Tray ลึก 15" No. K036 Size 38.3x26.8x5.7 cm.
Rectangular Tray ตื้น 15" No.K026 Size 38.3x26.5x1.9 cm.
Rectangular Tray ลึก 17" No.K059 Size 44x28x9.5 cm.
Rectangular Tray ลึก 11" No.K038 Size 28.7x18.8x4.5 cm.
Tri Pot (ถอดขาไม่ได้)
Tube for COD(Test Tube 16 x 100 mm. w/o screw cap,)(6 pcs,/pk.) Cat.No.22758-06
Tube (Cap for COD Tube), Teflon (6 pcs./pack) Cat.No.22411-06
Tube (Durham Tube) 6 x 50 mm. (100 pcs./box)
Volumetric Flask (PE Stopper) Class A 50 ml.
Volumetric Flask (PE Stopper) Class A 25 ml.
Volumetric Flask (PE Stopper) Class A 10 ml.
Volumetric Flask (PE Stopper) Class A 5 ml.
Volumetric Flask (PE Stopper) Class A 100 ml. No.130.202.05
Volumetric Flask (PE Stopper) Class A 250 ml. No.130.202.07
Volumetric Flask (PE Stopper) Class A 500 ml. No.130.202.08
Volumetric Flask (PE Stopper) Class A 1000 ml. No.130.202.09
Volumetric Flask (PE Stopper) Brown Class B 100 ml.
Volumetric Flask (PE Stopper) Class A 25 ml. No.130.202.03
Volumetric Flask (PE Stopper) Class A 50 ml. No.130.202.04
Volumetric Flask (PE Stopper) Class A 200 ml. No.130.202.06
Volumetric Flask (PE Stopper) Class A 50 ml.
Volumetric Flask (PE Stopper) Class A 100 ml.
Volumetric Flask (PE Stopper) Class A 500 ml.
Volumetric Flask (PE Stopper) Class A 50 ml. No.013.01.050 Neck NS 12/21
Volumetric Flask (PE Stopper) Class A 10 ml. No.013.01.010 Neck NS 10/19
Volumetric Flask (PE Stopper) Class A 100 ml. No.013.01.101 Neck NS 14/23
Volumetric Flask (PE Stopper) Class A 250 ml. No.013.01.250 Neck NS 14/23
Volumetric Flask (PE Stopper) Class A 1000 ml. No.013.01.901 Neck NS 24/29
Volumetric Flask (PE Stopper) Class A 25 ml. No.013.01.025 Neck NS 10/19
Volumetric Flask (PE Stopper) Class A 500 ml. No.013.01.500 Neck NS 19/26
Volumetric Flask (PE Stopper) Class A 200 ml. No.013.01.200 Neck NS 14/23
Volumetric Flask (PE Stopper) Class A with Certificate GJ19/26 500 ml.
Volumetric Flask (PE Stopper) Class A 50 ml. No.5642-50
Volumetric Flask (PE Stopper) Class A 500 ml. No.5642-500
Volumetric Flask (PE Stopper) Class A 10 ml. No.5642-10
Volumetric Flask (PE Stopper) Class A 100 ml. No.5642-100
Volumetric Flask (Glass Stopper) Class A 250 ml. with Certificate No.5680-250
Volumetric Flask (Glass Stopper) Class A 500 ml. with Certificate No.5680-500
Volumetric Flask (PE Stopper) 1000 ml. No.5642-1L
Volumetric Flask (PE Stopper) Class A 2000 ml.
Volumetric Flask (PE Stopper) Class A 50 ml.
Volumetric Flask (PE Stopper) Class A 100 ml.
Volumetric Flask (PE Stopper) Class A 200 ml.
Volumetric Flask (PE Stopper) Class A 250 ml.
Volumetric Flask (PE Stopper) Class A 500 ml.
Volumetric Flask (PE Stopper) Class A 1000 ml.
Volumetric Flask (Glass Stopper) Class A 500 ml.
Volumetric Flask (PE Stopper) Brown Class A 100 ml.
Volumetric Flask (PE Stopper) Brown Class A 250 ml.
Volumetric Flask (PE Stopper) Brown Class A 500 ml.
Volumetric Flask (PE Stopper) Brown Class A 1000 ml.
Volumetric Flask (PE Stopper) Class A 10 ml. 3668001
Volumetric Flask (PE Stopper) Class A 250 ml.
Volumetric Flask (PE Stopper) Class A 1000 ml. W3664100AS
Volumetric Flask (PE Stopper) Class A 100 ml. No.W3664010A
Volumetric Flask (PE Stopper) Class A 500 ml.
Volumetric Flask (PE Stopper) Class A 50 ml. No.W3664005A
Volumetric Flask (PE Stopper) Class A 2000 ml. No.W3664200A
Volumetric Flask (PE Stopper) Class A 25 ml. No.3664003A
Washing Bottle,LDPE (wide mouth) for Aceton 500 ml. ฝาสีแดง (6 pcs./pack) No.F116460622
Washing Bottle,LDPE (wide mouth) for Methanol 500 ml. ฝาสีเขียว No.F116460623
Washing Bottle,LDPE (wide mouth) for Water 500 ml. ฝาสีน้ำเงิน No.F116460621
Washing Bottle,LDPE (wide mouth) for Toluene 500 ml.
Washing Bottle,LDPE (wide mouth) for Isopropyl Alcohol 500 ml. ฝาสีเหลือง No.F116460624
Washing Bottle PP 250 ml.
Washing Bottle 500 ml
Washing Bottle 1000 ml. No.185
Washing Bottle Plasstic PP 500 ml. No.2402
Washing Bottle Plasstic PP 500 ml. No.2401-0500
Washing Bottle Plasstic PP 250 ml. No.2401-0250
Washing Bottle For Acetone 500 ml. No.2425-0501
Washing Bottle For Distilled Water 500 ml. No.2425-0505
Washing Bottle Plasstic PP 1000 ml. No.2401-1000
Washing Bottle 250 ml
Washing Bottle 500 ml
Watch Glass dia. 150 mm.
Watch Glass dia. 100 mm.
Watch Glass dia. 60 mm.
Watch Glass dia. 70 mm.
Watch Glass dia. 90 mm.
Watch Glass dia. 125 mm.
Watch Glass dia. 80 mm.
Watch Glass dia. 80 mm.
Watch Glass dia. 100 mm.
Watch Glass dia. 150 mm.
Watch Glass dia. 50 mm.
Watch Glass dia.90 mm.
Watch Glass dia.65 mm.
Watch Glass dia. 75 mm.
Watch Glass dia. 125 mm.
Watch Glass dia. 100 mm.
Watch Glass dia. 100 mm.
Water Sampler, 1-liter ,with 20 m rope Model GEM 410
Weighing Bottle dia 50x30 mm. No.051.01.503
Weighing Bottle dia. 38x30 mm. 15 ml. No.2421023
Weighing Bottle dia. 50x80 mm.
Weighing Bottle dia. 35x30 mm. 15 ml.
ตาชั่งแบบแขวน Handing Scale ตัวถังกระบอกดำ รุ่น 50 kg ความละเอียด 500 g.
ชุดตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน ขนาด 50 มก.-200 กรัม บรรจุในกล่องไม้ พร้อมด้วยคีมคีบ และถุงมือ
เครื่องชั่งสปริงพลาสติกใสทรงกระบอก 1 กิโลกรัม 10 นิวตัน รุ่น 121144C
ชุดตุ้ม Stanless พร้อม Certificate ตามมาตรฐาน 17025 ขนาด 50 กรัม
ชุดตุ้ม Stanless พร้อม Certificate ตามมาตรฐาน 17025 ขนาด 100 กรัม
ชุดตุ้ม Stanless พร้อม Certificate ตามมาตรฐาน 17025 ขนาด 200 กรัม
ชุดตุ้ม Stanless ขนาด 50 กรัม
ชุดตุ้ม Stanless ขนาด 100 กรัม
ชุดตุ้ม Stanless ขนาด 200 กรัม
ลูกตุ้มทองเหลือง พร้อม Certificate ตามมาตรฐาน 17025 ขนาด 500 กรัม
Weighting Paper 4" x 4"
Weighting Paper 150 x 150 mm (440 pcs./box)
Wire Gauge 6" x 6"
Wire Gauge 5" x 5"


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้